“Het traject mij bovenal het besef om passie, identiteit en mijn eigen specifieke persoon veel serieuzer te nemen in de keuzes die ik maak waardoor ik nu samen met mijn gezin een gezinshuis run”.

Het traject bij Jaap was voor mij een tijd van stilstaan, reflecteren en met name de confrontatie om mezelf daarin serieus te nemen. Het leerde mij denk ik geen eens zo heel veel nieuwe dingen aan mezelf te ontdekken, maar bovenal dat wat ik ergens diep van binnen al wist, serieus te nemen. En dus ook los te komen van de waan van de dag en me te laten leven door dat, waar ik daadwerkelijk voor ben gemaakt. Jaap hielp daarin door te markeren, vervelende vragen te stellen en vooral door het ontdekte te vertalen naar actie. Mijn diepe innerlijke drive voor kinderen en jongeren in kwetsbare positie in Nederland werd zo leidend in mijn keuzes. Daarnaast werd ik me meer en meer bewust van karaktereigenschappen en omgevingsfactoren die essentieel zijn voor mij als het gaat om een plezierige en energieke werkomgeving. Ondernemend, hoog complex, in een combi van beleid en operatie…het werden bouwstenen voor de keuzes die voortvloeiden uit dit coaching traject. Waar ik me bij de start vooral liet leiden door alles wat op me af kwam, kreeg ik gaandeweg de regie terug.

Het leidde uiteindelijk tot een keuze uit volle overtuiging om meer en meer te gaan voor ons eigen gezinshuis, waarin we kinderen een veilige plek bieden in een zo thuis als mogelijke setting. Naast deze concrete uitwerking, bracht het traject mij bovenal het besef om passie, identiteit en mijn eigen specifieke persoon veel serieuzer te nemen in de keuzes die ik maak.

Gert Knijnenberg