HEIMWEE NAAR MIJN SHALWAR KAMEEZ
Al zou je het niet zeggen, dit is toch alweer 23 jaar geleden
Voor mij was dit een belangrijke periode in mijn leven waarin ik tijdens een periode dat ik in Pakistan verbleef mij, ondanks alle beperkingen die ik had in dit behoorlijk gesloten land, mij toch heel vrij voelde.
Een avontuur waarin ik heb geleerd om zonder enige ervaring in nieuwe situaties te stappen zoals lesgeven, trainen en (s)preken.
En de ervaring dat werk, leven en geloof een geheel is waarin alles samenvalt.
Leven in een land waarbij de enige constante was dat het altijd anders verloopt dan dat gepland was, waardoor ik niet anders kon dan te vertrouwen en los te laten.
Een super ervaring die mijn leven enorm heeft verrijkt. Bij terugkomst was het mijn vaste voornemen om die die way of life vooral vast te houden.
Helaas bleek dat een illusie. Als snel werd ik weer opgeslokt door alles wat er op mij af kwam en meegezogen in het systeem waarin veel is vastgelegd en die de kaders bepaald.
Als ik naar die foto kijk, realiseer ik mij dat ik die missie niet ben ik kwijtgeraakt. Net alsof dat continent afhankelijk is. Natuurlijk hebben we altijd te maken met culturele invloeden, maar de vraag is of die doorslaggevend moeten zijn? Uiteindelijk geloof ik van niet.
Terug naar authenticiteit brengt ons ook terug naar onze oorspronkelijke missie. En hoe mooi is dat om die in je eigen bedrijf, op je eigen platform, vorm te geven.