ONDERNEMEN MET HEMELSE WIFI
Veel mensen halen ziel en geest door elkaar of denken dat dit hetzelfde is. Het verschil tussen lichaam en ziel is wel aardig helder, maar volgens mij zijn we niet voor niets ook geschapen met een menselijke geest. In de afgelopen decennia is naast de aandacht voor het welzijn van onze FQ (Fysieke Quotiënt) ook veel aandacht gegaan naar het zo optimaal mogelijk benutten en ontwikkelen van ons IQ en en EQ (Emotionele Quotiënt)
Maar de aandacht die onze SQ (Spirituele Quotiënt) heeft gekregen is niet in verhouding, terwijl nou juist die spirit van het SQ hét ‘instrument’ bij uitstek is om te leren af te stemmen op Gods navigatie.
Regelmatig krijg ik de vraag wat ik mij dan voorstel bij de ontwikkeling van de SQ en wat dat betekent voor ondernemers die op die op zo’n manier willen samenwerken met God zodat ze volop vernieuwende en creatieve ideeën qua input voor hun business uit de hemel kunnen downloaden.
Om het wat te verduidelijken maak ik even gebruik van de smartphone, als illustratie van de manier waarop IQ, EQ en zelfs SQ allemaal werken.
Net als een smartphone die een eindige hoeveelheid informatie in zijn geheugen heeft opgeslagen, zijn IQ en EQ beperkt tot de opslagcapaciteit van onze menselijke hersenen. Je kunt het geheugen van je smartphone vergroten, maar uiteindelijk is de capaciteit nog steeds relatief beperkt door de grootte van je telefoon. Op dezelfde manier kunnen we datgene wat in ons eigen geheugen is opgeslagen vergroten door opleiding, ervaring, enz. maar uiteindelijk is de opslagcapaciteit van onze hersenen ook beperkt.
Maar wanneer jij je smartphone verbinding maakt met cellulaire data of WiFi, heb je plotseling de mogelijkheid om toegang te krijgen tot het internet, dat miljarden keren meer informatie bevat dan ooit in het geheugen van een smartphone kan worden opgeslagen.
Hoe gaaf is het dan dat wij beschikken over een SQ, waarmee we ons kunnen aansluiten op de hemelse WiFi. Hierdoor kun je niet alleen toegang krijgen tot je eigen geest of hersenen, je kunt connecten met Gods Geest, die alle kennis en wijsheid heeft en de toekomst kent. Omdat spirituele intelligentie IQ en EQ in feite overstijgt op dezelfde manier als dat het internet een miljard keer meer informatie heeft dan het geheugen van onze smartphone, heeft het eigenlijk alles in zich wat je nodig hebt om vol tot je bestemming te komen en je bedrijf succesvol tot bloei te laten komen.