Privacy Statement YouRoute

Inhoud

 

  Inleiding
 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
 2. Verwerkt YouRoute ook bijzondere persoonsgegevens?
 3. Met welk doel verwerken wij je gegevens?
 4. Hoe beschermen wij je privacy?
 5. Speciale informatie voor ouders
 6. Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?
 7. Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden
 8. Je privacyrechten
 9. Het gebruik van cookies
 10. Contactgegevens
 11. Wijzigingen in ons privacy statement

 

 

Inleiding

YouRoute is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacy recht. Om dit recht te waarborgen, kun je in deze verklaring nagaan wat er met je gegevens gebeurt. De handelswijze van YouRoute is vanzelfsprekend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

1.  Welke persoonsgegevens verwerken wij?

YouRoute kan persoonsgegevens verwerken doordat je gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier aan ons hebt verstrekt en/of dat je een vaste ontvanger bent van onze Route Updates.. Door gebruik te maken van deze diensten stem je in met de verwerking van je persoonsgegevens. YouRoute kan onder andere de volgende persoonsgegevens van je verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Betaalgegevens
 • IP-adres

 

2.  Verwerkt YouRoute ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens; bijvoorbeeld over gezondheid, religie, strafrechtelijk verleden of geboorteland, maar ook BSN nummer en bepaalde financiële gegevens.

YouRoute verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou. Hooguit komt deze informatie binnen een besloten coachingsrelatie ter sprake.

 

3.  Met welk doel verwerken wij je gegevens?

YouRoute verwerkt je persoonsgegevens om met je te kunnen communiceren, onze diensten aan te bieden, je van informatie te kunnen voorzien en om de overeenkomst aangaande bedrijfsadvisering te kunnen uitvoeren.

YouRoute verwerkt je gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst;
 • Voor het verzorgen van rapportages om jou inzicht te geven, als dat onderdeel is van onze overeenkomst;
 • Advisering omtrent de diverse zaken die spelen in jouw (bedrijfs)situatie;
 • Om onze diensten te personaliseren en optimaliseren aan je voorkeuren;
 • Om mailings te kunnen verzenden en jou te informeren van onze diensten.

 

4.  Hoe beschermen wij je privacy?

Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Daarom zijn onze systemen en programma’s beveiligd. We hebben procedures om ervoor te zorgen dat personen die niet bevoegd zijn, geen toegang hebben tot je gegevens. Daarnaast hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht.

Mocht je toch denken dat er misbruik is gemaakt van data, dan kun je contact met ons opnemen. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder punt 10.

 

5.  Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens zorgvuldig en niet langer dan noodzakelijk is voor realisatie van de doeleinden waarvoor zij aan ons zijn verstrekt. Uiteraard houden wij ons hierbij aan de wettelijk vastgestelde bewaartermijnen (die in de meeste gevallen 7 jaar bedraagt).

 

6.  Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken je persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met je, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens.

 

7.  Je privacy-rechten

Als je wilt weten of alle persoonsgegevens die YouRoute van je heeft juist zijn, dan kun je ons vragen een overzicht te sturen van die gegevens. Zijn de gegevens volgens jou onjuist, onvolledig of overbodig, dan kun je ons vragen deze te veranderen, aan te vullen of te verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering naar ons insturen via de contactgegevens zoals opgenomen onder punt 10.

Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, op je verzoek reageren.

Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kun je doen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

8. Het gebruik van cookies

YouRoute maakt gebruik van Cookies; dit zijn kleine bestanden met informatie over (o.a.) je surfgedrag die bij het eerste bezoek aan onze website worden opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Er zijn drie soorten cookies, namelijk “functionele cookies”, “analytics” en “tracking cookies”.

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen worden onthouden. Daarnaast verzamelen wij statistieken (analytics) van de gebruikers van onze website. Die informatie gebruiken wij om onze website blijvend te verbeteren. Als laatste plaatsen wij ook cookies die je surfgedrag bijhouden (tracking cookies), zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij je eerste bezoek aan onze website informeren wij je over deze cookies en heb je de mogelijkheid deze te accepteren of niet. Als je ervoor kiest cookies niet te accepteren kun je mogelijk niet volledig gebruik maken van onze website. Daarnaast kun je cookies ook verwijderen via de instellingen van je browser.

Voor meer informatie verwijzen we u naar ons cookiebeleid.

9. Contactgegevens

Voor vragen of klachten over de verwerking van je persoonsgegevens door YouRoute kun je terecht bij

Jaap Boersema

06 20011394

jaap@youroute.nl

 

10. Wijzigingen in ons privacy statement

YouRoute behoudt het recht om het privacy statement aan te passen. De meest actuele versie kun je terugvinden op onze website.