Seizoen 1: Identiteit versterken

In dit seizoen ga je aan de slag met het ontdekken van je DNA. Je leert meer over je identiteit, potentieel, je talenten en je valkuilen. Het inzicht helpt je vrij te komen van emotionele en geestelijke banden. Het leert je omgaan met tegenstrijdige behoeften in jezelf en de ander. Behoeften die je gaat vertalen in persoonlijke waarden en overtuigingen. Je ontwikkelt je eigen weg van vernieuwing om zo met meer rust en plezier de werelden van werk en thuis te integreren, van overtuiging en praktijk.  Ook ga je aan de slag met het ontdekken van jouw unieke bestemming en ga je aan de slag met het vormgeven daarvan.

Doelen (o.a.)

  • Bewustwording en inzicht in eigen socialisatie
  • Herkennen van levensthema’s
  • Ontdekken van belemmerende patronen
  • Inzicht in eigen zelfbeeld en vormen van een realistisch zelfbeeld
  • Bewustwording van eigen gedragspatronen en voorkeursgedrag
  • Bevrijding van emotionele en geestelijke banden
  • Leren omgaan met tegenstrijdige behoeften in zichzelf en tussen zichzelf en de ander