Seizoen 4: Impact vergroten

Wanneer je aan de slag gaat met een vernieuwing die blijvend is, dan vergroot je meteen je impact. In welke fase van het vernieuwingsproces je ook verkeert. In dit seizoen leer je dat echter nog bewuster te doen en met steeds meer impact. Vanuit jouw eigen leiderschap- en/of ondernemerschapstijl zet je je persoonlijke missieplan om in een ondernemersplan, persoonlijk ontwikkelplan of businessplan. Daarbij ga je heel bewust aan de slag met de manier waarop jij jouw omgeving optimaal kunt beïnvloeden, geheel authentiek, met jouw onderscheidende waarde, waarbij je ook een vernieuwende kijk op commerciële waarde ontwikkeld. In dit seizoen staan we stil bij hoe je steeds meer kenmerken van de nieuwe wereld steeds meer mensen kan laten raken, zodat niet alleen jij en jouw bedrijf, maar ook jouw mensen en jullie omgeving zien wat vernieuwing naar openheid, vrijheid, gerechtigheid en vrede mogelijk maakt.

Doelen (o.a.)

  • Inzicht ontwikkelen in eigen leiderschaps- en/of ondernemersprofiel met behulp van een leiderschapsonderzoek en ondernemerstest
  • Leren integreren van persoonlijke en zakelijke issues;
  • Verdieping aanbrengen in persoonlijke missie
  • Integrale visie ontwikkelen op persoon, identiteit, zingeving en professionaliteit
  • Een vernieuwende kijk op commerciële waarde ontwikkelen
  • Formuleren van jouw gewenste situatie of ‘onmogelijke toekomst’
  • Start van een succesvolle vernieuwingsgolf
  • Doorbreken van oude patronen en trainen van nieuw gedrag
  • Focus in time management in relatie tot het tijdsplan richting de gewenste situatie
  • Verschil maken in de samenleving