WAAROM IK ERVOOR KIES OM MOEILIJK TE DOEN ALS HET OOK MAKKELIJK KAN
Tijdens mijn vakantie de afgelopen weken moest ik telkens weer even lachen bij het passeren van dit hekje.
Overgebleven als monumentale herinnering van hoe het ooit was.
In gedachten kon ik het bijna horen: ‘Weet je nog, vroeger moesten we nog door dat het hekje als we naar binnen wilden. Toen bestond er nog zoiets als een deur om naar binnen te komen’.
Want waarom zou je nog door een hekje gaan als je van alle kanten vrij naar binnen kunt?
Waarom zou jij jezelf beperken als er een wereld aan onbegrensde mogelijkheden voor je open ligt?
Dat voelt alleen maar onvrij, beperkend en beknellend.
Het lijkt veel aantrekkelijker om alle opties open te houden zodat je alles kunt realiseren en je kansen die zich aandienen maar niet hoeft te missen. Het lijkt vrijheid uit te stralen om toegankelijk te zijn voor iedereen.
Het is een gedachtengang die ik ook regelmatig bij ondernemers tegenkom. Mogelijk herken jij je daarin of heb je deze zomervakantie weer ervaren hoe goed die vrijheid voelt is en heb je besloten om dit echt vast te houden, ook in je ondernemen.
Verwar dat verlangen naar vrijheid dan vooral niet met doelloosheid of het gebrek aan prioriteiten en grenzen.
Vrijheid zonder purpose, voorwaarden, commitment en onderscheidende waarde kan waarde(n)loze vrijheid worden, waardoor je veel tijd, energie, potentie, kwaliteit en omzet zomaar verkwanseld.
Dus waarom zou je moeilijk doen als het makkelijk kan?
Omdat ik er simpelweg van overtuigd ben dat wanneer je heel bewust via het ‘hekje’ naar binnen gaat:
✔️ dit focus en richting geeft aan jouw ondernemen;
✔️ het duidelijk maakt waar jouw dienst begint en waar het stopt;
✔️ je de toegang beperkt en daarmee de waarde vergroot van wat er zich achter het hekje bevindt;
✔️ het je helpt voor de herkenbaarheid in jouw marketingboodschap;
✔️ jij als ondernemer je daarmee onderscheidend positioneert;
✔️ je letterlijk en figuurlijk je winst kunt doen met je onderscheidende waarde door er een mooi prijskaartje aan te hangen waarmee jij je unieke waarde tot uitdrukking brengt.
Het nemen van een ‘hekje’ is daarmee de deur naar jouw unieke sweet spot waarmee jij als ondernemer jouw authentieke waarde kunt creëren.
Bij het ondernemen met God helpt deze deur mij dagelijks, omdat die mij:
✔️ herinnert aan de uitspraak van Jezus waarin Hij o.a. zegt: ‘Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij daar weidegrond vinden en het zal hem overvloed brengen’.
✔️ bewust maakt van mij positie als rentmeester van mijn ‘mijn weidegebied’ wat mij ontspannen maakt, vrijheid geeft en all vertrouwen in een succesvol resultaat!