Het Double U model

Vernieuwing is zo oud als de wereld

Wij geloven dat er een proces van vernieuwing plaatsvindt dat al zo oud is als de wereld. Gedreven door het verlangen naar een wereld van openheid, vrijheid, gerechtigheid en vrede. En dat wij als mensen de handvatten hebben gekregen om bij te dragen aan dit soort vernieuwing. Alleen al als we het proberen is – voor wie het wil zien – een nieuwe wereld zichtbaar.

Uit jarenlange ervaring en gebaseerd op diverse andere modellen, hebben we daarbij het bijgaande model gevormd van de dubbele U. Natuurlijk doorloop je in de praktijk niet al deze stappen in dezelfde volgorde en even ordentelijk. Maar de ervaring leert dat vernieuwing die blijvend is altijd kenmerken in zich draagt van deze stappen. Als je deze stappen bewust neemt, groeit je impact. Voor jou persoonlijk of voor jullie als organisatie.

1

Vernieuwing begint met verlangen

Het zetten van stappen op jouw weg van vernieuwing begint altijd met een verlangen. Naar een betere wereld, andere business, een nieuw beleid, een persoonlijke ontwikkeling of meer duurzame relaties. Hoe vaak hoor je niet dat bedrijven, burgers en overheid verlangen naar meer openheid, authenticiteit en gerechtigheid? We geloven dat er een diepgewortelde wens is in onze samenleving naar een nieuwe wereld. En we weten zeker dat ook jij daarnaar verlangt. Laat we samen proberen daar meer zicht op te krijgen en in praktijk te brengen.

Daar gaat het Double U model over. Aan de linkerkant start je met dat verlangen, waarbij je uitkijkt naar de rechterkant van de U. Alleen vernieuwing waarbij je diepgang zoekt, blijkt duurzaam. We beloven je daarbij geen hemel op aarde, want het proces van vernieuwen zal blijven terugkeren. Daarom noemen we het ook de Double U. We beloven wel dat als je deze stappen doorloopt,  je met steeds meer impact bijdraagt aan een nieuwe wereld. Kijk ook naar deze vlog waar ik in ga op de Double U.

2

1. Op weg gaan

De U symboliseert aan de linkerkant het begin van de weg naar de gewenste situatie aan de rechterkant. Soms is dat nog vaag en alleen een gevoel of besef van urgentie dat het anders moet. Het is prettig om precies te weten wat je wilt. Maar niet altijd noodzakelijk om een proces van vernieuwing te beginnen.
 • Wat is je gewenste situatie voor de organisatie waar je naar op weg wil? Of voor jou persoonlijk?
 • Waar verlang je naar?
 • Waar wil je mee aan de slag?
 • Waarom ga je hiermee aan de slag?
 • Neem de stap om aan de slag te gaan en communiceer hierover met belangrijke personen in de organisatie of je omgeving!

Kijk ook naar deze vlog waar ik in ga op deze stap.

3

Stap 2: Herkennen

Vaak weet je heel goed wat je anders wilt, ook al is het soms wel en soms niet duidelijk wat dan het nieuwe alternatief moet zijn. Confronteer jezelf of elkaar met waar vernieuwing nodig is.
 • Hou zou je de huidige situatie willen beschrijven waar je niet tevreden over bent?
 • Welke patronen herken je in de organisatie die samenhangen met dat gevoel of die analyse?
 • Waardoor functioneer jij of jouw organisatie nog niet vanuit de gewenste situatie?
 • Wat voor effect heeft dit op de situatie die vervolgens ontstond?
 • Wat is het functionele en wat is het disfunctionele hiervan voor jou of jouw organisatie?
 • Wat zijn de optimale omstandigheden waardoor jullie als organisatie in een flow terecht komen?
 • Wat willen jullie doorgaans liever vermijden?
 • Hoe zit dat met jou persoonlijk?
 • Neem je voor wat je zou willen t.a.v. deze patronen!

Kijk ook naar deze vlog waar ik in ga op deze stap.

4

Stap 3: Kiezen

Het risico is aanwezig dat je je zo weer mee laat nemen in jouw ‘short-cut’ oplossing. Maar omdat je hebt besloten het anders te willen doen, komt het er nu op aan je daar aan vast te houden en een duidelijke keuze te maken. Het vraagt in deze fase om commitment.
 • Hoe zou je liever om willen gaan met situaties waarbij je nu geneigd bent vanuit bepaalde patronen te handelen?
 • Wat is er voor nodig om dit te veranderen?
 • Wil je dit écht veranderen?
 • Waar liggen mogelijk nog barrières in de aanloop naar verandering?• Wat mag het je kosten?
 • Hoe onderstreep je jouw commitment?
 • Maak een keuze, communiceer hierover in je omgeving en met elkaar. Zorg dat jij accountable bent of vind een manier waarop je samen accountable bent!

Kijk ook naar deze vlog waar ik in ga op deze stap.

5

Stap 4: Loslaten

Herkenbaar in elk groot vernieuwingsproces: het moment van loslaten. Soms is het een snel en gedwongen moment, door een overlijden, breuk, faillissement of andere grote gebeurtenis. Soms gaat het heel geleidelijk. Feit is dat je er bewust mee kan omgaan en erop kan aansturen.
 • Wat hebben jullie los te laten om in een volgende fase van vernieuwing te komen als organisatie?
 • Wat heb je los te laten om meer tot je recht te komen, je potentieel ruimte te geven? Te doen waarvoor je gemaakt bent?
 • Welke belemmeringen kom je tegen om het los te laten?
 • Wat maakt jullie als organisatie écht onderscheidend? Wat is de kern van de kern? Waar ligt jullie meerwaarde?
 • Waar zouden jullie “nee” tegen moeten zeggen om uiteindelijk een focus te hebben op je vernieuwingsdoel?
 • Wat zijn de dingen die deel uitmaken van de kern van jouw leven? En wat is de kern van de kern?
 • Wat heb je nodig om dit los te laten?
 • Stel jezelf of als organisatie een aantal doelen met concrete acties waarin blijkt dat je concreet gaat loslaten

Kijk ook naar deze vlog waar ik in ga op deze stap.

6

Stap 5: Zijn

Het klinkt zo vaag, terwijl het ons eigenlijk terugbrengt naar de kern van ons bestaan. Daar waar we alleen maar hoeven te ‘zijn’ wordt onze ware identiteit zichtbaar. Als mensen en – vanuit onze invloed – ook als organisaties.  Wanneer we hebben losgelaten ontstaat er weer ruimte. Om na te denken over de vraag waar jij echt tot rust komt, waar je volledig jezelf kunt zijn. Dit is de fase waar je je op kunt laden, waar je gevoed wordt en opnieuw wordt geïnspireerd. Die tijd dat je écht contact voelt en in verbinding staat met jouw wortels, met jouw Bron.
 • Op welke momenten kun je even volledig jezelf zijn? Wat zijn daarbij de ideale omstandigheden?
 • Op welke momenten zitten jullie echt in een flow?
 • Wat zijn daarbij de ideale omstandigheden?
 • Waar kom jij echt tot rust?
 • Wie of wat inspireert jou?
 • Waar en/of door wie word jij gevoed en opgebouwd?
 • Stel je zelf voor dat je helemaal niets hoeft: wat doe je dan? Hoe voel jij je dan? Wat denk je dan? Wat stel je jezelf dan voor? Wat voel je dan in je lijf?
 • Neem jezelf voor om momenten of periodes te zoeken waardoor jij echt kunt ‘zijn’, maak die concreet en voer ze uit

Kijk ook naar deze vlog waar ik in ga op deze stap.

7

Stap 6: Ontstaan en ont-dekken

Juist op die momenten, dat je even helemaal niets meer hoeft, zijn dat de momenten daar er weer iets nieuws kan ontstaan. Het is de fase dat je weer vanuit een onbevangen houding kan ontdekken wat er voor je ligt, maar misschien ook kan ont-dekken wat er ergens nog verstopt lag. Vanuit het niets borrelen verlangens op, voel je dat er iets aan de horizon gloort, en ervaar je dat alles in je lijf weer gaat tintelen. Een bron van inspiratie komt tot leven.
 • Wat gebeurt er met jou of jullie als je even helemaal niets hoeft?
 • Wat kan er dan ontstaan heb je in het verleden gemerkt?
 • Hoe ziet dit er concreet uit?
 • Wat is het effect hiervan op jullie en/of je omgeving?
 • Wat is het effect daarvan op de inhoud van de business? Voor bedrijfsresultaten?
 • Wat is heet effect daarvan op de onderlinge synergie en samenwerking?
 • Welke randvoorwaarden zijn nodig om dit in alle vrijheid te laten ontstaan?
 • Arrangeer de randvoorwaarden die nodig zijn om jullie de ruimte te geven om emotie, creativiteit of inspiratie te laten ontstaan

Kijk ook naar deze vlog waar ik in ga op deze stap.

8

Stap 7: Dromen en herwaarderen

En vanuit die inspiratie ontstaan dromen, nieuwe dromen of dromen die ergens verstopt waren. Ze duiken ineens op waardoor je ze weer in een nieuw licht kan zien. Vanuit een ander perspectief kan benaderen. Je kunt ze ruimte geven omdat je er meer in durft te geloven. En omdat je nu vanuit een ander perspectief kan kijken, kijk je ook terug op eerdere ervaringen, vorige U ervaringen waarbij je ontdekt waar je kracht lag, waar jouw kwaliteiten liggen die je kunt inzetten om jouw verlangens vorm te geven en je dromen te realiseren.
 • Wat zijn jouw en jullie diepste dromen?
 • Ben jij of zijn jullie bezig die gestalte te geven?
 • Wat valt je op bij het onderzoeken van de vorige Double U’s van de organisatie?  Of van jou persoonlijk?
 • Waar verlang jij of verlangen jullie ten diepste na?
 • Stel je voor dat het verlangen werkelijkheid wordt?
 • Hoe zou dat er dan uit zien? Wat zie ik jullie dan doen? Wat denk je dan? Wat zie je dan voor je?
 • Beschrijf je droom zo concreet mogelijk en communiceer dit met elkaar
 • Kijk ook naar deze vlog waar ik in ga op deze stap.

9

Stap 8: Plannen en handelen

Dromen is mooi. Het kan je weghalen uit de realiteit die soms zo weerbarstig is, maar uiteindelijk kom je met alleen dromen niet verder. Daarom is het belangrijk om helder te maken op welke termijn je deze droom gerealiseerd zou willen hebben. Als je een grote droom hebt, is het nodig om die kleiner te maken en er tussenstappen in aan te brengen. Uiteindelijk zal het maken van een concreet plan van aanpak je hierbij gaan helpen.
 • Op welke termijn zouden jullie deze droom gerealiseerd willen hebben? Of jij?
 • Welke tussenstappen zou jij of zouden jullie kunnen maken?
 • Beschrijf dit in een hoofddoel en subdoelen? Betrek je businessplan erin!
 • Zet de doelen uit in een tijdspad en beschrijf ook evaluatiemomenten
 • Maak een concreet plan van aanpak
 • Bekijk ook deze vlog waarin ik in ga op deze stap

10

Stap 9: Vormgeven

Tenslotte is het de uitdaging voor iedereen om datgene wat je bedacht hebt, waar je over hebt gedroomd ook daadwerkelijk te realiseren. Dat betekent ‘gewoon doen’. Daarbij zal je randvoorwaarden moeten creëren die nodig zijn voor de uitvoering of misschien is het nodig een team samen te stellen waarmee je dit wilt realiseren. Nu je dit proces alleen of samen zo bewust doorloopt, heb je hier al met anderen over gesproken. Er is feedback ontstaan. En we geloven ook dat zonder dat jij of jullie het doorhebben, je nieuwe manier van kijken en denken al impact heeft. Je bent al bezig geweest met vormgeven. Maar nu is het wel zaak ook jouw of jullie plan echt verder te brengen. Om zo met nog meer impact bij te dragen aan jou als nieuw mens, als vernieuwde organisatie voor een nieuwe wereld.
 • Welke randvoorwaarden zijn nodig voor de uitvoering?
 • Wat is jouw dream team om dit mee vorm te geven?
 • Moet er nog expertise aan worden toegevoegd?
 • Met wie zou je de uitvoering van je plan regelmatig willen evalueren?
 • Ga aan de slag met het volgen van de stappen uit je plan van aanpak en monitor dit ook

11

Double U

De negen  stappen die dit universele proces van vernieuwing kenmerken, vormen volgens ons een doorgaande ontwikkeling. Want uiteindelijk heb je al deze stappen in je leven – bewust en onbewust- al eens gezet en zul je dat ook blijven doen. Vandaar ook de ‘Double’ U, een U die terugkeert.
Hoe vaker je de U doorloopt vanuit het verlangen om bij te dragen aan een nieuwe wereld, hoe meer je impact groeit. De ervaring leert bovendien dat je daarmee verdere verdieping ontdekt in de Bron. Je ontdekt steeds meer over jezelf, jouw organisatie, maar ook wie en wat jou en jullie drijft en inspireert.
Groeiende impact vraagt om de terugkerende bereidheid om je te voeden bij de Bron. De Bron zoals je identiteit en de identiteit van je organisatie. Je herkomst en eigenheid. Wij geloven dat de Bron ook God is, met de Bijbel en de lessen die Jezus ons leert. We willen je hoe dan ook uitdagen verder te blijven kijken en bij te dragen aan een nieuwe wereld van openheid, vrijheid, gerechtigheid en vrede.