Op een verantwoorde manier omgaan met geld levert bij veel mensen een spanningsveld op. In deze vlog ga ik in op de vraag hoe je daar op een verantwoorde wijze je weg in kunt vinden.